'

Kernkracht

30 januari 2017

Kernkracht, dat is waar Vanessa je kan brengen. De diepe interne basis vanwaaruit geluk en plezier het leven vormgeven. Een vorm waarbij privé en zakelijk samenvloeien in een krachtige ik.